Xiang gang da ying jiu movie poster

Xiang gang da ying jiu(2018)

Overview

The movie "Hong Kong Rescue" recounts the outbreak of the Pacific War on December 8, 1941. Hong Kong was occupied by the Japanese army and expelled millions of Hong Kong refugees. At the ...

Yijun Liu

Director

Zisheng Guo, Yijun Liu, Yunpeng Liu, Xin Lu

Writer

Taishen Cheng, Bingyan Yan, Yao Chai, Xiaoxue Chen

Actors

Awards

N/A

Release Information

2018 May 04

Original Language

Chinese

Runtime

Budget

$0.00

Revenue

$0.00

Country

Genres

Keywords